Kveøy 4H

KVEØY 4H


Kveøy 4H klubb er den eldste 4H klubben i TROMS FYLKE.

Den ble stiftet 21. april 1953 med 33 medlemmer.


Lærer Erling Linde var den første rådgiveren/lederen.


Oppgavene/prosjektene til medlemmene

de første årene var stort sett gulrot/grønnsaker. Dette har endret seg gjennom årene, og i dag er det prosjekter som varierer alt etter

medlemmenes interesser og ønsker.


De fleste barn/ungdommer mellom 8 og 18 år på Kveøya

er medlemmer av klubben.


Høydepunktet etter et års arbeid med prosjektene er høstfesten, hvor medlemmene stiller ut sine prosjekter og får disse kritisk bedømt av dommere. Deretter er det utdeling av merker og plaketter. Underholdningen på festen står medlemmene selv for. Etter en høst med øving og atter øving gjennomfører de programmet med glans.


De 4 H-ene står for:

Klart HODE – varmt HJERTE – flinke HENDER

–god HELSE.


Wenche H. Hunstad