Bygdeutvikling

Kveøy Bygdeutvikling

                       

Kveøy Bygdeutvikling er en arbeidsgruppe oppnevnt av folkemøte, og har som

          oppgave å stimulere til

tilflytning og aktivitet på øya.

   Styret

   Leder...........  Erika Cecilie Harjo

   Nest leder.....  Veronika Myre Jonsson

   Sekretær......  Randi Hokland

   Kasserer.......  Leo Van Baal

   Styremedl..... Vidar Olsen

   Styremedl..... Mats Larsen

   Styremedl..... Karstein Torbergsen


Se video

A k t i v i t e t e r


Boligfeltet

Skårgrua og minnestein

Gapahuken

Badestranda / rasteplass