Bedrifter

Kveøy Treskjæring

Tlf: 976 69 536

e-post: nygard.kveoy@gmail.com

Kveøybussen

KVEØYBUSSEN


Kveøybussen eies og drives av Sylvi og Willy Larsen.

Vi kjører skolerute og annen personbefordring.

Det kjører også dagsturer og helgeturer for grupper og bedrifter.

Bussen har kapasitet på 16+1 seter og 2 rullestolplasser.

Teleslynge og Tv-overvåking.

Tilbud kan gies på forsørsel.


Velkommen til Kveøybussen.


Tlf: 77 09 29 25 / 913 16 635

Gårdsmuseum


NILS-PERS GÅRDSMUSEUM

KVEØY


Denne gården, som nå eies av Lillian og Nils-Per Hunstad, har vært i samme slekt siden 1844.


Husene er plassert på og rundt en gårdshaug som ble registrert 1874.

Det ble samtidig registrert to gravrøyser på eiendommen.


Gårdsmuseet inneholder fiskeredskaper, landbruksredskaper og husholdningsredskaper fra

1800-tallet og fram til i dag.


På gården er det også et steingjerde og en gårdsbrønn fra 1800-tallet, og

et åttringsnaust som er flyttet fra Hemmestad og satt opp her tidlig på 1900-tallet.


Et vikingtidssverd er funnet på eiendommen og gitt som gave til Tromsø Museum 1967.


Åpent museum kr. 10.

Guidet omvisning kr. 20.


For omvisning/orientering ring:

77 09 29 11 – 99 46 75 14 – 41 14 05 38.