Arkeologisk utgraving


Den eldste gården i Nord-Norge


Den eldste gården i Nord-Norge.

Disse to bildene er dataanimasjoner som illustrerer et stolpehus fra bronsealderen (datering mellom 900 og 800 år før Kristus). Bildene er henta fra nrk-dokumentaren ”Våre røter” i  tre deler som har vært vist på nrk1 over tre søndager i mars 2012. I del 2 ble bronsealdergården på Hundstad/Kveøy presentert. Stolpehuset ble arkeologisk dokumentert på grunnlag av seks stolpehull til et hus der resten befant seg inn under fylkesveien. Huset har vært mellom 5 og 7 meter bredt, og minst 12 meter langt, et treskipet grindbygg. ”Det har aldri tidligere blitt dokumentert spor etter stolpebygde langhus datert til bronsealder i Nord-Norge”, konstaterer arkeologene i sin fagrapport. At rapporten fikk overskrifta ”Den første gården i Nord-Norge”, bygger på at det i nærhet av stolpehuset ble dokumentert både kornproduksjon og en kokegrop fra samme tidsperiode. Se for nærmere beskrivelse i denne fagrapporten som Johan E. Arntzen og Ingrid Sommerseth har skrevet.

Nrk-dokumentaren ”Våre røter” er en utmerket beskrivelse av hvordan de første mennesker tok landet vårt i bruk etter istida, og hvordan bosettinga spredte seg gjennom steinalder (1. program), bronsealder (2.program) og jernalder/vikingtid (3.program). Hele serien kan ses ved å klikke seg inn på lenken her.            http://www.nrk.no/nett-tv/prosjekt/2890/

Linker til Tromsø museum sine rapporter.