Bygdeutvikling

Kveøy Bygdeutvikling

Styret

Leder........... Randi Hokland

Nest leder..... Kim Norman

Sekretær...... Veronika Myre Jonsson

Kasserer....... Trond Inge Vebostad

Styremedl..... Vidar Olsen

Styremedl..... Karoline Gabrielsen

Styremedl..... Akim Høibakk

 

Kveøy Bygdeutvikling er en arbeidsgruppe oppnevnt av folkemøte, og har som

oppgave å stimulere til

tilflytning og aktivitet på øya.

Se video

Skårgrua og minnestein

Boligfeltet

 

A k t i v i t e t e r

 

Gapahuken

Badestranda / rasteplass