Bygdeutvikling
 

F I B E R

Kveøy Bygdeutvikling

                       

Kveøy Bygdeutvikling er en arbeidsgruppe oppnevnt av folkemøte, og har som

          oppgave å stimulere til

tilflytning og aktivitet på øya.

   Styret

   Leder........... Randi Hokland

   Nest leder..... Kim Norman

   Sekretær...... Veronika Myre Jonsson

   Kasserer....... Trond Inge Vebostad

   Styremedl..... Vidar Olsen

   Styremedl..... Karoline Gabrielsen

   Styremedl..... Akim Høibakk


Se video

Skårgrua og minnestein

Boligfeltet


A k t i v i t e t e r


Gapahuken

Badestranda / rasteplass